zapraszamy do kontaktu

MMR Group PrintSolutions jest
świadome współczesnych wyzwań,
jakimi biznes i działalność
produkcyjna muszą sprostać
względem zrównoważonego rozwoju
i ochrony klimatu.

MMR Group PrintSolutions działa zgodnie z Celami Zrównoważonego rozwoju ONZ
i założenia paryskiego porozumienia klimatycznego z 2016 roku. Współpracuje z producentami posiadającymi certyfikaty ISO 14001 i FSC, którzy są członkami inicjatyw środowiskowych, np. UN Global Compact, Global Platform for Sustainable Natural Rubber czy World Business Council for Sustainable Development.

MMR Group PrintSolutions współpracuje ze świadomymi producentami
oraz promuje rozwiązania odpowiedzialne. Zaangażowanie społeczne
i środowiskowe są wpisane w DNA firmy.

 • Świadome ograniczanie wpływu działalności na środowisko naturalne
 • Eliminacja alkoholu i solwentów
 • Obniżanie emisji dwutlenku węgla i monitorowanie śladu węglowego
 • Redukcja zużycia tworzyw sztucznych i uproszczenie procesów utylizacji
 • Rozwiązania stanowiące ekonomiczną alternatywę dla kosztownych procesów druku
 • Zredukowane procesy konfekcji i grawerowania (bez toksycznych chemikaliów)
 • Minimalizacja zużycia zasobów naturalnych oraz wytwarzania odpadów
 • Wyższa żywotność i wydajność produktów, która przekłada się na dłuższą produktywność
 • Współpraca z producentami, którzy korzystają podczas produkcji z odnawialnych źródeł energii

Formularz kontaktowy

  Strona jest chroniona przez reCAPTCHA i podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi